Cenník

Cenník služieb

cenník služieb

Cenové kalkulácie sú prevažne predmetom individuálnej dohody s klientom. Cena za poskytované služby je závislá od predloženia všetkých potrebných podkladov, charakteru činnosti organizácie, počtu zamestnancov, druhu rizikových činností resp. prostredí, prípadne podľa individuálnych požiadaviek klienta.

V prípade, ak máte záujem o zaslanie predbežnej cenovej ponuky pre niektorú z našich poskytovaných služieb vyplňte prosím nižšie uvedený dotazník, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky.

Dotazníkový formulár

Projektová dokumentácia – riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Dotazníkový formulár

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického náradia

Dotazníkový formulár

Dokumentácia OPP, BOZP, PZS a CO

Dotazníkový formulár

Školenia OPP, BOZP a CO

Dotazníkový formulár

Paušálne služby OPP, BOZP a PZS