Galéria

Stojí mi toto riziko za to?

Galéria

Táto fotogaléria slúži na poukázanie a zamyslenie sa nad tým, či existujúce riziko je naozaj potrebné, a či nie je možné toto riziko eliminovať ešte pred tým, ako bude neskoro...

galeria

UPOZORNENIE

Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na skutočnosť, že aj pri zabezpečení služieb OPP, BOZP, PZS či CO dodávateľským spôsobom zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov za celú oblasť právnická osoba, resp. fyzická osoba-podnikateľ / zamestnávateľ.

Často sa stretávame so skutočnosťou, že spoločnosti vyberajú poskytovateľov služieb na základe najnižšej ceny. Každý z nás sa v dnešnej dobe snaží ušetriť, a práve preto si pred takýmto výberom najskôr položte pár otázok:

  • Môže mi byť v tejto cene poskytnutá skutočná kvalita a odbornosť?
  • Ako je možné, že ten istý materiál niekto ponúka za tretinu? Bude skutočne použitý certifikovaný materiál, dodržaný technologický a technický postup?
  • Budú odborné činnosti vykonané skutočne osobami s odbornou spôsobilosťou?

Pri objednávaní služieb OPP, BOZP, PZS, CO, ako aj rôznych revízií je dôležité si dať pozor na nižšie uvedené príklady, ako sú napr.:

  • uzatváranie nevýhodných zmlúv, ktoré sú veľakrát ťažko vypovedateľné,
  • „nadpaušál“ – inými slovami účtovanie si nezmyselných činností, ktoré by mali byť súčasťou paušálu,
  • vykonávanie činností bez platného oprávnenia, osvedčenia, preukazu a pod.,
  • vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok, revízií vyhradených technických zariadení a technických zariadení bez použitia meracích prístrojov,
  • zasielanie faktúr bez vykonaných činností,
  • a pod.

Príklady „bezpečnej a odborne vykonanej práce“, s ktorou sme sa stretli v priebehu krátkej doby môžete vidieť v našej galérii.
Zamyslite sa prosím Vás nad týmito fotografiami z praxe a položte si otázku „Stojí mi toto riziko za to?“