Referencie

Referencie

Naše odborne spôsobilé osoby počas pôsobenia v oblasti OPP, BOZP, PZS a CO spolupracovali a spolupracujú s viacerými spoločnosťami na Slovenskom trhu. Jedná sa o veľké, stredné aj malé slovenské ako aj nadnárodné spoločnosti.

Zoznam spoločností, ktoré naše odborne spôsobilé osoby zastupovali, prípadne stále zastupujú:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. (prevádzka BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

BAL SLOVAKIA, s.r.o. (prevádzka BB, TT)

Projekčná činnosť špecialistu PO

CENTRALCHEM, s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

ČSOB, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

DETOX s.r.o. (prevádzka BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Detské centrum U Macka Macíka, o.z.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Elektro-inžiniering, s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

ENABLE s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a PZS

Extreme o.z.

Projekčná činnosť špecialistu PO

Eviso SK, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS

GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP

Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. (prevádzka BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

KUHO - mix SK, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

MWS - Casting spol. s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

MVE Slovakia, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS + projekčná činnosť špecialistu PO

OK-PLAST, s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

PEDNEF, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS

RÍMSKO-KATOLICKÝ FARSKÝ ÚRAD BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

Projekčná činnosť špecialistu PO

Sberbank Slovensko, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Sharkam V.I.P. Catering s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

SITA Slovensko, a.s.

Projekčná činnosť špecialistu PO

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

Projekčná činnosť špecialistu PO

Tatra banka, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Vaše Účtovníctvo, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a PZS

WILLING, a.s.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP

A ďalší . . .