Civilná ochrana

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá Vás odbremení od starostí v oblasti civilnej ochrany (CO)? Ste na správnom mieste!


Prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s dlhoročnou praxou zabezpečujeme takmer všetky činnosti v oblasti CO, ako sú napr.:

 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie CO,
 • vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho aktualizovanie, spolupracovanie pri jeho precvičovaní,
 • vypracovanie plánu evakuácie svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • vypracovanie plánu ukrytia svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • vyžiadanie výpisov z analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území okresov pre potrebu jednotlivých Vašich objektov,
 • vzdelávanie a príprava zamestnancov v oblasti civilnej ochrany:
  • vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov,
  • vzdelávanie krízového manažmentu, skupín krízových činností, jednotiek CO, evakuačných komisií,
 • komunikácia s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva (obvodný úrad, obecný úrad a podobne),
 • zastupovanie pri previerkach zo strany úradov a obcí,
 • poradenstvo v oblasti civilnej ochrany,
 • a iné.

Cena našich služieb? Každý podnikateľský subjekt je špecifický, má iný počet zamestnancov, rôznu veľkosť svojich pracovísk, odlišné riziká, prípadne individuálne požiadavky. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého klienta individuálne. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár nachádzajúci sa vpravo, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšou výhodou pre Vás, je možnosť kombinácie viacerých nami poskytovaných služieb CO, OPP, BOZP a PZS, čím Vám vieme ušetriť čas, starosti a financie. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme, poradíme a za krátky čas vypracujeme cenovú ponuku pre Vás.

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka