Referencie

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. na základe skúseností a odbornej úrovne zamestnancov pracovala a pracuje na riešení OPP, BOZP, PZS a ďalších blízkych oblastí pre viaceré podnikateľské subjekty. Radi Vám ponúkneme naše služby a tým prispejeme k zlepšovaniu aktuálnej úrovne OPP, BOZP a PZS.

Pridajte sa medzi našich ďalších spokojných zákazníkov.

Zoznam podnikateľských subjektov, ktoré naše odborne spôsobilé osoby zastupovali, prípadne stále zastupujú:

Alfa BIO, s. r. o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

ALFA EKON s.r.o.

ALFA EKON s.r.o.

Komplexné zabazpečenie služieb v oblasti BOZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

ANWELL, s.r.o.

ANWELL, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. (prevádzka BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

BAL SLOVAKIA, s.r.o. (prevádzka BB, TT)

Projekčná činnosť špecialistu PO

CBE spol. s r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

CENTRALCHEM, s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

ČSOB, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

DETOX s.r.o. (prevádzka BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Detské centrum U Macka Macíka, o.z.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS + projekčná činnosť špecialistu PO

dm – drogerie markt s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

Elektro-inžiniering, s.r.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

Extreme o.z.

Projekčná činnosť špecialistu PO

HB MEDIVA, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP

Human Dynamic Europe s.r.o. (HDE s.r.o.)

Human Dynamic Europe s.r.o. (HDE s.r.o.)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP

IVIO s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

Projekčná činnosť špecialistu PO

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Projekčná činnosť špecialistu PO

MVE Slovakia, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS + projekčná činnosť špecialistu PO

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM KOŠICE

Projekčná činnosť špecialistu PO

OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK RAČA

Projekčná činnosť špecialistu PO

PEDNEF, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS

POLIKLINIKA KARLOVA VES

Projekčná činnosť špecialistu PO

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

Projekčná činnosť špecialistu PO

Stannah s.r.o.

Stannah s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

Tatra banka, a.s. (pobočky ZV, BB)

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP + projekčná činnosť špecialistu PO

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP

WILLING, a.s.

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP

A mnohí ďaľší...

Cenová ponuka