Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) alebo často nazývané aj projekt požiarnej ochrany, patrí medzi najdôležitejšiu dokumentáciu stavby. Radi Vám vypracujeme túto projektovú dokumentáciu na akýkoľvek druh stavby s čo najmenšími investičnými nákladmi pri realizovaní stavby.


Pre zaslanie nezáväznej cenovej ponuky môžete použiť formulár vpravo, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky.

Povinnosti týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ako aj fyzická osoba má povinnosť pre všetky stavby skolaudované po 31.12.1981 zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia PBS (projektová dokumentácia stavby). Uvedené riešenie PBS musí byť uchované počas celej doby užívania stavby. Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby je potrebné nové prehodnotenie riešenia PBS.

V prípade záujmu ponúkame tiež dlhodobú spoluprácu projektantom, architektom a stavebným podnikateľským subjektom. Vypracujeme riešenia PBS rýchlo a za rozumné ceny.

Potrebné doklady pre vypracovanie riešenia PBS:

  • pôvodné riešenie PBS / projekt požiarnej ochrany (platí pri existujúcich stavbách),
  • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, s legendou miestností (účel miestností + materiál podlahy) a plochou miestností (m 2 ) - formát dwg,
  • rezy stavby,
  • situácia so vzdialenosťami od okolitej zástavby - formát dwg (v ojedinelých prípadoch môže byť aj kópia z katastrálnej mapy),
  • zakreslenie existujúcej hydrantovej siete s typmi vonkajších hydrantov a priemerom potrubia s ich prietokom,
  • technická správa - opis materiálov zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy),
  • priestor z ktorého sa dá vypnúť elektrická energia stavby (vonkajší priestor, priestor chránených únikových ciest, priestor vnútorných alebo vonkajších zásahových ciest, priestor trvalej obsluhy),
  • informácie ohľadom vykurovania stavby.

Cenová ponuka riešenia PBS na mieru

Prosím vyplňte názov spoločnosti.
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Prosím vyplňte miesto stavby.
Prosím vyberte jednu z možností.
Prosím vyberte jednu z možností.
Prosím zadajte počet podlaží.
Prosím vyplňte podlahovú plochu v m2.
* Máte podklady v elektronickej forme .dwg?
Prosím vyberte jednu z možností.
Súbor sa nepodarilo nahrať. Prosím skúste to znova.

Nahrávam ...

Nepodarilo sa nahrať fotografiu; Súbor presahuje maximálnu dátovú veľkosť 20

Nesprávny typ súboru. Prosím nahrávajte iba: .dwg

Chýba súbor

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka