O nás

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. na základe skúseností a odbornej úrovne zamestnancov pracovala a pracuje v mnohých významných podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky na riešení ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ďalších blízkych oblastí.

Čítať viac

Naše poskytované služby

Ochrana pred požiarmi: komplexné služby požiarnej ochrany vrátane interných auditov a školení.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: komplexné služby BOZP vrátane interných auditov, odborných školení a kurzov.
Pracovná zdravotná služba: komplexné služby PZS vrátane interných auditov a vypracúvania prevádzkových poriadkov.
Civilná ochrana: komplexné služby CO vrátane vypracúvania dokumentácie a školení.

Viac o revíziách Revízie a kontroly

Viac o revíziách
Revízie a kontroly: vyhradených technických zariadení, technických zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia

Viac o školeniach Školenia

Viac o školeniach
Školenia: odborné školenia (oboznamovania) z oblasti BOZP, OPP a PZS, vrátane kurzu viazača bremien.

Materiálové a technické zabezpečenie

Okrem vyššie uvedených služieb Vám vieme ponúknuť aj MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE, ako sú bezpečnostné značenia, lekárničky prvej pomoci, náplne do lekárničiek prvej pomoci a mnohé iné predmety. Neváhajte a kontaktujte nás.

Cenová ponuka