Blog

Rozhodli sme sa na našej webovej stránke zriadiť bezplatné blogy, ktoré majú informovať zamestnávateľov a zamestnancov, investorov, ako aj projektantov a ostatné odborne spôsobilé osoby o problematike týkajúcej sa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb („PBS“), ochrany pred požiarmi („OPP“), bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci („BOZP“) a ďalších oblastí.

Veríme, že Vám naše blogy môžu pomôcť pri predchádzaní zbytočným sankciám zo strany štátnych inštitúcií, ako aj predísť úmyselnému zavádzaniu zo strany niektorých osôb, či spoločností len za účelom vyššieho zisku.

Protipožiarna bezpečnosť fotovoltických systémov na stavbách

Protipožiarna bezpečnosť fotovoltických systémov na stavbách

 

Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s parkovaním a nabíjaním elektromobilov v stavbách

Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s parkovaním a nabíjaním elektromobilov v stavbách

 

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie

Cenová ponuka