PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (PZS)

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá Vás odbremení od starostí v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2? Ste na správnom mieste!


Naša spoločnosť spolupracuje s odborne spôsobilými osobami, ktoré majú dlhoročnú prax v poskytovaní komplexných služieb v oblasti PZS. Tieto služby poskytujeme tak, aby ste mali čo najmenej starostí.

Postup pri našich poskytovaných službách

Po vzájomnej dohode vykonáme pre Vás vstupný audit PZS, v ktorom zhodnotíme skutočný stav PZS vo Vašom podnikateľskom subjekte a vypracujeme potrebnú dokumentáciu PZS (hodnotenie zdravotných rizík, kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík + prevádzkové poriadky). K objednanej službe v oblasti PZS si môžete u nás dohodnúť úplne ZADARMO vypracovanie vzoru lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre všetky profesie vo Vašej spoločnosti. Týmto dokumentom sa vyhnete mnohým nepríjemnostiam pri vyslaní svojich zamestnancov na lekárske prehliadky.

Cena našich služieb? Správame sa k našim klientom vždy čestne a preto poskytujeme služby PZS aj bez zazmluvnenia a mesačných paušálov. Každý podnikateľský subjekt je špecifický, má iný počet zamestnancov, rôznu veľkosť svojich pracovísk, samotné zameranie a s tým spojený aj charakter zdravotných rizík, prípadne individuálne požiadavky. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého klienta individuálne. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár nachádzajúci sa vpravo, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky.
Ďalšou výhodou pre Vás, je možnosť kombinácie viacerých nami poskytovaných služieb PZS, OPP a BOZP, čím Vám vieme ušetriť čas, starosti a financie. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme, poradíme a za krátky čas vypracujeme cenovú ponuku pre Vás.

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. zabezpečujeme všetky činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu pre zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie (pracovná zdravotná služba), ako sú napr.:

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia, spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktormi práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a spracovanie posudkov o riziku pre zamestnávateľa, navrhovanie zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • podporovanie prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri:
  • plánovaní a organizácii práce, odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
 • zúčastňovanie sa na vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • spolupráca pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,
 • a iné.

Ponuka nadštandardných služieb:

 • interný audit (obhliadka priestorov s konzultáciami vzhľadom k vhodnosti priestorov z hľadiska legislatívnych požiadaviek hygieny vo vzťahu k účelu prevádzky),
 • vypracovanie pandemického plánu na mieru,
 • školenie – príprava na skúšky odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností v potravinárstve potrebných k vydaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti (vrátane materiálov a testov),
 • a iné.

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.

O aké služby máte záujem?

Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10 % zľavu.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka