O nás

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. na základe skúseností a odbornej úrovne zamestnancov pracovala a pracuje v mnohých významných podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky na riešení ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ďalších blízkych oblastí.

Prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s dlhoročnou praxou poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie, ako aj civilnej ochrany (CO) a ďalších služieb.

Naším cieľom a prvoradou úlohou je poskytovanie kvalitných služieb, ktoré sa snažíme poskytovať tak, že viaceré činnosti robíme priamo za klientov a teda sú rôznymi povinnosťami odbremenení. Vždy sa snažíme vysvetliť klientom dôležitosť a opodstatnenie realizácie požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych a ostatných predpisov a tým prispieť k zlepšovaniu úrovne BOZP a OPP na pracoviskách.

Veríme, že Vás naša spoločnosť zaujme a budeme Vám môcť poskytnúť svoje služby.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Sme držiteľmi viacerých oprávnení a osvedčení.


Cenová ponuka